Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp

Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp

Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp

Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp

Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp
Cung cấp giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY CHUNG HƯNG
Email: chunghung2005@gmail.com Hotline: 0908 19 33 98 Kinh doanh: 028 35491392
Giấy tấm carton 2- 3- 5 -7 lớp
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 1V 3X
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 2V 5X
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 1N 3X AB
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 2N 3X AB
Kích thước: Mã SP: 2V 1X E
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 1TR 3X 1V
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 01
Kích thước: Mã SP: 2N 3X EB
Kích thước: theo đơn hàng Mã SP: 1TR 1X
Kích thước: Mã SP: 06
Kích thước: Mã SP: 08
Kích thước: Mã SP: 13
TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
Hotline: 0908 193 398 - Kinh doanh: 028 35491392